Kontakt

KAMA-JITSU
Markus R. Kammermann, Chefinstruktor
J.J. Balmer-Strasse 1
4053 Basel
Tel. 079 322'39'68
e-Mail: kamajitsu@gmail.com

facebook.com/kamajitsu